ภาพกิจกรรม

ประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลนาอาน

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายวิเวทย์ วิไชโย นายกเทศมนตรีตำบลนาอาน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลนาอาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พี่น้องประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอย ภายในครัวเรือน และดำเนินการตามนโยบายตำบลนาอานปลอดถังขยะ ถนนสายหลัก-สายรอง เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลนาอานมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้น และยั่งยืน ต่อไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาอาน
ภาพ/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลนาอาน

999 หมู่ที่ 6   ตำบลนาอาน  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 
เบอร์โทรศัพท์ 042-833514 เบอร์แฟกส์ 042-833514

http://www.naan.go.th

Facebook