วิสัยทัศน์/คำขวัญ


  

วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจมั่นคง  สังคมก้าวหน้า  การกีฬาการศึกษาก้าวไกล 
ใส่ใจคุณภาพชีวิต  สุจริต  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

 

คำขวัญ
 
เมืองแห่งวีรชนผู้กล้า  เมืองแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจ
  วิจิตรศิลปะวัฒนธรรม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง


 

 

09/12/2016

1370

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอาน

999 หมู่ที่ 6   ตำบลนาอาน  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 
เบอร์โทรศัพท์ 042-833514 เบอร์แฟกส์ 042-833514

http://www.naan.go.th

Facebook