รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปี 2561

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

 

26/10/2018

620

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอาน

999 หมู่ที่ 6   ตำบลนาอาน  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 
เบอร์โทรศัพท์ 042-833514 เบอร์แฟกส์ 042-833514

http://www.naan.go.th

Facebook