ประกาศรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 ไตรมาสที่ 3


 

Logo เทศบาล
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 ไตรมาสที่ 3

 
 
 
-------------
 

 

26/10/2016

610

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอาน

999 หมู่ที่ 6   ตำบลนาอาน  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 
เบอร์โทรศัพท์ 042-833514 เบอร์แฟกส์ 042-833514

http://www.naan.go.th

Facebook