นายไพศาล วรพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาอาน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/05/2015
ปรับปรุง 31/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 283866
Page Views 383800
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบคำขอใบอนุญาต ก่อสร้าง ข.๑
หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.17 KB 237
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.6 KB 134
หนังสือการแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงานพร้อมกับการส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 35.81 KB 131
หนังสือการแจ้งบอกเลิกเป็นผู้ควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 35.12 KB 146
หนังสือการแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับใบอนุญาต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 35.11 KB 127
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.93 KB 147
แบบคำขอใบอนุญาต ก่อสร้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.95 KB 952

แบบฟอร์ม ใบลา พนักงานเทศบาล
แบบฟอร์ม ใบลา พนักงานเทศบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 208.69 KB 172

เอกกสารการจดทะเบียนพานิชย์
เอกสารประกอบจดทะเบียน อิเล็กทรอนิกส์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 417.34 KB 418
หนังสือยินยอมใช้สถานที่ JPEG Image ขนาดไฟล์ 234.23 KB 4856
หนังสือมอบอำนาจ JPEG Image ขนาดไฟล์ 225.25 KB 7806
คำร้อง JPEG Image ขนาดไฟล์ 269.63 KB 299

แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 953.78 KB 126
แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด Word Document ขนาดไฟล์ 245.5 KB 503

ประกาศเทศบาลตำบลนาอาน (แผนการดำเนินงาน 59)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 221.7 KB 152

มาตรฐานตำแหน่ง (ระบบแท่ง)

ประกาศเทศบาลตำบลนาอาน (ภาษี)
JPEG Image ขนาดไฟล์ 33.25 KB 111
JPEG Image ขนาดไฟล์ 34.47 KB 119
JPEG Image ขนาดไฟล์ 30.65 KB 120

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ออนไลน์
37